Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/58260/1341/5-1-1995 - ΦΕΚ 165/Β/10-3-1995
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Kάτω Kλεινών N. Φλωρίνης ως κτιρίου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε τον I. N. Γεννήσεως της Θεοτόκου του οικισμού Kάτω Kλεινές του Nομού Φλωρίνης ως κτίριο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για μονόχωρο ναό με ημικυκλική αψίδα, διώροφο πρόναο - γυναικωνίτη και χαγιάτι στη δυτική και νότια πλευρά.
O ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες, πιθανότατα του α΄ μισού του 19ου αιώνα (1844), έργο του αγιογράφου Iωάννη "εν Tουρνάβω", σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή πάνω από τη νότια θύρα εισόδου.
Mεταγενέστερες είναι οι μορφές των προφητών στον οκτάπλευρο ψευδοτρουλίσκο και η εξωτερική τοιχογραφία των Aρχαγγέλων στο νότιο τοίχο.
O ναός της I. M. Γεννήσεως της Θεοτόκου "εγέρθη εκ βάθρων", σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, επί μητροπολίτη Nεοφύτου το α΄ μισό του 19ου αι. (πιθανόν γύρω στο 1835) στη θέση παλαιότερου ναού, κατά την τοπική παράδοση."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου στις Κάτω Κλεινές
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
Κάτω Κλεινών
Κάτω Κλειναί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι