Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/3735/77/20-2-1987 - ΦΕΚ 283/Β/9-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναών Aγίας Παρασκευής και Αγίου Αθανασίου στην Οξυά Πρεσπών Φλώρινας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε τους I. N. Aγίας Παρασκευής και Aγίου Aθανασίου Oξυάς Πρεσπών N. Φλώρινας σαν ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης ειδικής κρατικής προστασίας διότι πρόκειται γιά αξιόλογα δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής του 19ου αιώνα των Πρεσπών".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στην Οξυά
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Καρυών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στην Οξυά
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Καρυών
Οξυά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι