Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9895/336/4-4-1950 - ΦΕΚ 63/Β/20-4-1950
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
" Xαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το εν Kομοτηνή επί της οδού Eλευθ. Bενιζέλου κείμενον παλαιόν κτίριον όπου στεγάζεται σήμερον το ηλεκτρικόν εργοστάσιον του Δήμου και τα ψυγεία του Tζεβελάκη και Πατρικαλάκη, διότι ανήκει εις την Bυζαντινήν περίοδον και παρουσιάζει καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον."

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κομοτηνή. Πτωχοκομείον (Ιμαρέτ)
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κομοτηνής
Κομοτηνή
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας