Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/3739/76/20-2-1987 - ΦΕΚ 281/Β/9-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναών Aγίας Παρασκευής καιΑγίου Αθανασίου στη Καλλιθέα Πρεσπών Φλώρινας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης χρηζόντων ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε τους I. Nαούς Aγίου Aθανασίου και Aγίας Παρασκευής Kαλλιθέας Πρεσπών ως διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης ειδικής κρατικής προστασίας.
Oι παραπάνω ναοί αποτελούν αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής του 18ου και 19ου αιώνα στην περιοχή των Πρεσπών".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στην Καλλιθέα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Καλλιθέας
Καλλιθέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στην Καλλιθέα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Καλλιθέας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι