Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3283/54464/19-11-1985 - ΦΕΚ 838/Β/31-12-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου στο χωριό Αχλάδι Ν. Φθιώτιδος ιδιοκτησίας Πολυξένης Αναστ. Λάσκαρη μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950 το κτίριο στο Αχλάδι Ν. Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας Πολυξένης Αν. Λάσκαρη, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως αυτός σημειώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία (ΑΔΓΔΕΖΑ), γιατί αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα πρώιμης νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα μέσα του περασμένου αιώνα σε αυτήν την περιοχή της Φθιώτιδας, με αρμονικό όγκο και αξιόλογα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης.
Αποτελείται από δύο κτίρια, την κυρίως κατοικία και το βοηθητικό παράσπιτο, που κτίστηκαν το 1850 σύμφωνα με τη χρονολογία που βρέθηκε χαραγμένη σε ένα γωνιόλιθο της νοτιοανατολικής γωνίας.
Το κυρίως κτίριο είναι διώροφο, λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές και έχει ορθογωνική κάτοψη.
Οι όψεις του οργανώνονται συμμετρικά στους κατακόρυφους άξονές του και κοσμούνται με οριζόντιες ταινίες, γείσα, παραστάδες.
Στην κυρίως όψη προβάλλει έντονα η μνημειώδης σκάλα όπου είναι διασκελής καμπυλόσχημη με ατόφια μαρμάρινα σκαλοπάτια και πλατύσκαλο που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια με διακοσμητικούς ρόδακες.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία, το καθένα ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο τους, συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στο Αχλάδι, ιδ. Πολυξένης Αν. Λάσκαρη
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Αχλαδίου
Αχλάδιον
Βοηθητικοί Χώροι
Αστικά Κτίρια