Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/14/32879/1322/9-6-1980 - ΦΕΚ 576/Β/26-6-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικού χώρου λόφου στην περιοχή Αυλάκι, κοντά στην Λαμία.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο λόφο στην περιοχή Αυλάκι, κοντά στην Λαμία, όπως σημειώνεται με κόκκινη διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, επειδή σε αυτόν σώζονται λείψανα αρχαίας οχυρώσεως κατά το πολυγωνικό σύστημα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, στο λόφο υψώνεται το κάστρο της μεσαιωνικής Ρεβέννικας, ενώ σύμφωνα με άλλη θεωρία στο λόφο πρέπει να αναζητηθεί η πόλη και το λιμάνι των Φαλάρων."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος - λόφος στο Αυλάκι
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Αυλακίου
Αυλάκιον
Αρχαιολογικές Θέσεις