Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4345/5955/19-12-1995 - ΦΕΚ 94/Β/16-2-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Νερόμυλου στη θέση "Ποταμιά" Μελιγγών ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Νερόμυλο με τον εξοπλισμό του στη θέση "Ποταμιά " Μελιγγών, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Επίσης είναι κτίριο ειδικής λειτουργίας, σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νερόμυλος με τον εξοπλισμό του.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Μελιγγών
Μελιγγοί
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι