Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 145899/6539 π.ε./24-1-1955 - ΦΕΚ 23/Β/18-2-1955
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως εκτάσεως ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την έκτασιν του επί της νοτιοδυτικής κλιτύος του λόφου Φιλοπάππου και κατά την θέσιν Σπηλιάν ή Σκαλάϊκα (Αρχαία Κοίλη) υπάρχοντος λατομείου εκμεταλλευομένου υπό του Ευαγγ. Κωνσταντέλλου."

Κ.Ν. 5351/ 1932, Άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικοί Χώροι γύρω από την Ακρόπολη
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αθήναι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα