Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ01/4325/158/3-3-1988 - ΦΕΚ 144/Β/15-3-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό το χώρο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, όπως ορίζεται με διακεκομμένη γραμμή και υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση και με ζώνη προστασίας γύρω απ' αυτόν 30μ. ".

Κ.Ν. 5351/ 1932, Άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικοί Χώροι γύρω από την Ακρόπολη
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αθήναι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα