Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/29345/520/2-7-1992 - ΦΕΚ 471/Β/22-7-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε το Ναό των Ταξιαρχών Κοκκινογείων Δράμας μαζί με τον αύλειο χώρο του ως κτήριο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας με ζώνη προστασίας τον χώρο που περικλείεται από την αυλή του ναού, επειδή: α) αποτελεί τυπικό δείγμα της μονόχωρης εκκλησίας που απαντά στην περιοχή του Νομού Δράμας κατά τον 19ο αιώνα και β) περιέχει αξιόλογα αρχιτεκτονικά μέλη, παλαιοχριστιανικών χρόνων, στον αύλειο χώρο και γ) αποτελεί τεκμήριο για την ιστορία του τόπου και της περιοχής γενικά του Νομού Δράμας τόσο στα παλιοχριστιανικά όσο και στα νεότερα μεταβυζαντινά χρόνια.

ΚΝ 5351 / 32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-05-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ταξιαρχών Κοκκινογείων Δράμας μαζί με τον αύλειο χώρο του
ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Κοκκινογείων
Κοκκινόγεια
Φυσικοί Χώροι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι