Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/10943/325/15-6-2001 - ΦΕΚ 849/Β/4-7-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός πύργου «Γουλά» Μιχαλιτσιάνων, κοιν. Λαγκάδας, επαρχίας Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον πύργο «Γουλά» Μιχαλιτσιάνων, κοιν. Λαγκάδας, επαρχίας Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο ακτίνας 10 μ. γύρω του.

Πρόκειται για στρογγυλό πύργο, κτίσμα της όψιμης Τουρκοκρατίας που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της οργάνωσης του οικιστικού ιστού της Λαγκάδας, όπως αυτός διαμορφώθηκε στα προεπαναστατικά χρόνια, όπου κυριαρχούσαν οι οικογένειες των Μιχαλιτσιάνων και των Αλεξιάνων.

Το μεγαλύτερο μέρος του έχει καταρρεύσει, ώστε σήμερα να είναι ορατό τμήμα της βάσης του, ύψους μέχρι περίπου 3,5 μ.

Εξωτερικά εκτός από κάποιες ντουφεκότρυπες, ορθογωνικής διατομής ο πύργος δεν σώζει ανοίγματα."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος "Γουλά" Μιχαλιτσιάνων στη Λαγκάδα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Λαγκάδας
Λαγκάδα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι