Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/962/21/24-1-2002 - ΦΕΚ 136/Β/8-2-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός καθολικού διαλελυμένης Ι. Μονής Αγ. Νικήτα, Δημ. Διαμ. Σελλά, Δήμου Τριπύλας, επαρχίας Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας, ως μνημείου που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το καθολικό της διαλελυμένης Ιεράς Μονής Αγ. Νικήτα Δημ. Διαμ. Σέλλα, Δήμου Τριπύλας, επαρχίας Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας, ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για μονόχωρο ναό, τετράγωνης σχεδόν κάτοψης, ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα με τρεις ημιεξαγωγικές εξωτερικά αψίδες και εξάπλευρο τρούλλο.
Στη δυτική όψη, δεξιά της θύρας εισόδου, υπάρχει τοξωτό προσκυνητάρι με ορθογώνια κόγχη, πάνω από την οποία διακρίνεται η τριγράμματη ανάγλυφη επιγραφή Α(γιος) Ν(ικήτας) Σ(ελλά)."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-11-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Καθολικό διαλελυμένης Ι. Μονής Αγ. Νικήτα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΡΙΠΥΛΗΣ
Σελλά

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι