Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3308/67520/21-12-1983 - ΦΕΚ 96/Β/24-2-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία κτιρίου στην Κοινότητα Σκιαδά, Τριταίας, ιδιοκτησίας της κοινότητας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με το Ν 1469/1950 το κτίριο που βρίσκεται στον οικισμό Σκιαδά Τριταίας, ιδιοκτησίας της Κοινότητας, γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της ορεινής Πελοποννήσου.
Είναι διόροφο λιθόκτιστο κτίριο που κτίστηκε το 1865 από κτίστες της περιοχής. Έχει κεραμοσκεπή ξύλινη στέγη με βυζαντινά κεραμίδια ενώ τα υπέρθυρα και οι γωνίες του κτίριου διαμορφώνονται με λαξευτούς λίθους.
Το κτίριο της Κοινότητας Σκιαδά Τριταίας είναι σημαντικό για την ιστορία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Πελοποννήσου".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στον Σκιαδά, ιδ. της κοινότητας
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Σκούρα
Σκούρας
Αστικά Κτίρια