Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/62356/1264 π.ε./8-3-1994 - ΦΕΚ 280/Β/18-4-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλάνδρας Χαλκιδικής ως νεοτέρου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος χρήζοντας ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε τον I. Nαό Kοιμήσεως Θεοτόκου Kαλάνδρας Xαλκιδικής ως νεότερο εκκλησιαστικό μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική που κτίσθηκε τον περασμένο αιώνα από λιθοδομή (1860) και στην είσοδό της υψώνεται κωδωνοστάσιο, κτίσμα του 1872."

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλάνδρας
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Καλάνδρας
Καλάνδρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι