Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9239/21-8-1964 - ΦΕΚ 357/Β/3-9-1964
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, της εν Μουρνιαίς Κρήτης οικίας ένθα εγεννήθη ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον την εν Μουρνιαίς Κρήτης οικίαν, ένθα εγεννήθη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά των περί αυτήν καθορισθησομένων υπό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κτισμάτων".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950, άρθρο 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Μουρνιών

Αστικά Κτίρια