Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43-7/18433/1128/11-5-1998 - ΦΕΚ 565/Β/5-6-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του υψώματος "Πετρούλα" στον Άγιο Ηλία Άνω Μέλπειας Νομού Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής (αρχαίο ναϊκό οικοδόμημα κ.λπ.), κηρύσουμε ως αρχαιολογικό χώρο το ύψωμα "Πετρούλα" στον Άγιο Ηλία Άνω Μέλπειας Νομού Μεσσηνίας.
Ο εν λόγω χώρος οριοθετείται από τα σημεία 1-13 στον συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1: 5.000.
Τα σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων)"

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1: 100.000

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΛΑΜΑΙ

φ = 37° 15'
1 = -1° 45'

Χ Ψ
1. - 1668 12187
2. - 1551 12463
3. - 1482 12478
4. - 1425 12489
5. - 1328 12418
6. - 1299 12350
7. - 1293 12282
8. - 1345 12185
9. - 1335 12133
10. - 1398 12096
11. - 1447 11979
12. - 1568 12150
13. - 1658 12128

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/81 (ΦΕΚ 32/τ.Α'/1981)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα Πετρούλα στον Άγιο Ηλία Άνω Μέλπειας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ
Άνω Μελπείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι