Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43-7/18038/1115/11-5-1998 - ΦΕΚ 592/Β/16-6-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου του Ελαιοχωρίου επαρχίας Καλαμών Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής (ερείπια μνημειώδους πολυγωνικού τείχους κ.τ.λ) κηρύσσομε το Ελαιοχώριον Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικό χώρο.
Ο εν λόγω χώρος οριοθετείται στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1: 5.000 από τα σημεία 1-12, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων."

ΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Φ = 31°
J = -1°
Χ Ψ
1. - 22980 1) 2823
2. - 23005 2) 2595
3. - 23075 3) 2485
4. - 23063 4) 2445
5. - 23153 5) 2360
6. - 23165 6) 2280
7. - 23230 7) 2275
8. - 23320 8) 2348
9. - 23325 9) 2460
10. - 23220 10) 2560
11. - 23270 11) 2670
12. - 23128 12) 2943

ΚΝ 5351/1932
N 1127/81 (ΦΕΚ 32/Α/1981)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Ελαιοχωρίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ελαιοχωρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις