Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/52913/2067π.ε./22-1-1999 - ΦΕΚ 123/Β/18-2-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου, Κοιν. Βλαχόπουλου, επαρχίας Πυλίας, Ν. Μεσσηνίας, ως μνημείου που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κοιν. Βλαχόπουλου, επαρχίας Πυλίας, Ν Μεσσηνίας ως μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία με περιβάλλοντα χώρο 5μ.
Πρόκειται για μονόχωρη, ξυλόστεγη βασιλική, με δίρριχτη κεραμοσκεπή και τρείς ημιεξαγωνικές εξωτερικά αψίδες. Ο ναός διαθέτει μεγάλο αριθμό ανοιγμάτων, κατά κύριο λόγο τοξωτών, ενώ η δυτική όψη επιπροσθέτως διατρυπάται από δύο κυκλικούς φεγγίτες εκατέρωθεν της θύρας εισόδου και έναν τετράβολο κάτω από τη στέγη. Τα τοξωτά παράθυρα διαθέτουν λίθινα διάτρητα φράγματα με χρωματιστούς υαλοπίνακες.
Σύμφωνα με μαρμάρινη επιγραφή, εντοιχισμένη στη δυτική όψη του ναού, η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε στα 1905."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
Βλαχοπούλου
Βλαχόπουλον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι