Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47150/2481/18-10-1994 - ΦΕΚ 839/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη λόφου "Ελληνικό" Μουριατάδος Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας των αρχαιοτήτων της περιοχής κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό Χώρο το λόφο "Ελληνικό" Μουριατάδος Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, όπου έχουν αποκαλυφθεί ερείπια εκτεταμένης και οχυρωμένης εγκατάστασης της ύστερης εποχής του χαλκού (ΥΕ ΙΙΙ Β - Γ περιόδου), όπου εξέχουσα θέση κατέχει μεγάλο κτίριο με διάταξη χώρων ανακτορικού τύπου. Σε χαμηλότερη (νότια) πλαγιά του λόφου αποκαλύφθηκε κοντά σε πύργο της οχύρωσης " μέγαρον " που έσωζε τέσσερις βάσεις κιόνων, ενώ στη νότια πλαγιά παρακείμενου λόφου και 200 μ. ΒΑ των προηγούμενων εγκαταστάσεων αποκαλύφθηκε θολωτός μυκηναϊκός τάφος της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.
Ο εν λόγω χώρος περικλείεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με συνεχή γραμμή και ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,... ως και 34, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως περιγράφονται στο συνημμένο κρατικό πίνακα γεωγραφικών συντεταγμένων :

ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ
Κήρυξη λόφου " Ελληνικού " ως αρχαιολογικού χώρου
ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1: 100.000
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΛΑΜΑΙ

φ = 37 15 '
λ = 1 45 '

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ
1. 19544 + 935
2. 19467 + 835,50
3. 19484,50 + 756,50
4. 19455 + 727
5. 19440 674,50
6. 19450 630
7. 19434,50 589
8. 19463 375
9. 19500 309
10. 19575 256
11. 19629 236
12. 19670 + 234
13. 19708,50 284
14. 19726 346
15. 19734 386
16. 19720 436
17. 19749,50 413
18. 19783,50 406
19. 19792 341
20. 19839,50 256
21. 19874,50 234
22. 19980 284
23. 20022,50 406
24. 20029 475,50
25. 19986 595,50
26. 19954 618
27. 19980 669
28. 19970 727
29. 19921 791
30. 19806 855
31. 19792 900
32. 19716 814,50
33. 19670 814,50
34. 19575 884,50

Γύρω από το όριο του αρχαιολογικού χώρου ορίζουμε ζώνη προστασίας 200μ."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Ελληνικό Μουριατάδας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Μουριατάδας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα