Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/21416/434/26-5-1994 - ΦΕΚ 459/Β/17-6-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κοιν. Μοναστηρίου, Επαρχίας Τριφυλίας του Νομ. Μεσσηνίας, ως οικοδομήματος χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
" Αποφασίζουμε το χαρακτηρισμό του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Κοινότητας Μοναστηρίου της Επαρχίας Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, ως οικοδομήματος που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, με ζώνη προστασίας 20μ. γύρω του.
Ο ανωτέρω ναός είναι ο κοιμητηριακός της Κοινότητας. Είναι μονόχωρος με δίρριχτη στέγη, ημικυκλική εξωτερικά κόγχη και πρόσκτισμα στα Β.Α.
Στο ξύλινο λαϊκό τέμπλο οι εικόνες του Δωδεκαόρτου και οι δεσποτικές χρονολογούνται στον 19ο αι., όπως και όλος ο ναός."


Κ.Ν. 5351 / 1932
Ν. 1469 / 1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΕΤΟΥ
Μοναστηρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι