Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ30/51354/2700 π.ε/11-1-1979 - ΦΕΚ 108/Β/7-2-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως του Μουσουλμανικού Τεμένους Κυπαρισσίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε το Μουσουλμανικό Τέμενος Κυπαρισσίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, τόσο για το ενδιαφέρον που παρουσιάζει από την πλευρά της αρχιτεκτονικής του μορφής, όσο και διότι εντάσσεται μέσα στο περιβάλλον του μεσαιωνικού φρουρίου της πόλεως."Κ.Ν. 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μουσουλμανικό Τέμενος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσίας
Κυπαρισσία
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι