Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/176/28/23-1-1981 - ΦΕΚ 87/Β/10-2-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως του Κάστρου της Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας ως αρχαίο μνημείο.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το Κάστρο της Κυπαρισσίας της Επαρχίας Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, ως αρχαίο μνημείο, διότι κτίστηκε στα Βυζαντινά Χρόνια, έχει όμως πολλές προσθήκες Φράγκικων, Τούρκικων και Ενετικών χρόνων".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρο Κυπαρισσίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσίας
Κυπαρισσία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια