Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47152/2483/18-10-1994 - ΦΕΚ 838/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης της Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας της περιοχής κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό Χώρο την αρχαία πόλη της Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας, όπου έχουν αποκαλυφθεί οικοδομικά λείψανα από εκτεταμένα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που ταυτίστηκαν με την Αγορά ( FΟRUΜ ) αρχαίας πόλης, ελληνιστικό νεκροταφείο, μνημειώδες κτίριο του 4ου αι. π.Χ.
Ο εν λόγω χώρος περικλείεται στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5000 με συνεχή γραμμή και ορίζεται από τα εξής φυσικά όρια :
ΑΒ ( βόρειο όριο ) ... Ρέμα ανώνυμο
ΒΓ ( Ανατολικό όριο ) ... Εθνική οδός Κυπαρισσίας - Πύλου
ΔΕ ( Νότιο όριο ) ... Ρέμα " Κυπαρισσία "
ΕΑ ( Δυτικό όριο) ... Ιόνιο Πέλαγος

Γύρω από το όριο του αρχαιολογικού Χώρου το οποίο περιγράφεται ανωτέρω ορίζουμε ζώνη προστασίας 200 μέτρων, εντός της οποίας ελέγχεται παντός είδους εργασία."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κυπαρισσίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσίας
Κυπαρισσία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Εμπόριο