Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47149/2480/18-10-1994 - ΦΕΚ 838/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη λόφου "Στυλάρι" Κοπανακίου Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο το λόφο "Στυλάρι" Κοπανακίου Ν. Μεσσηνίας για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας της αρχαίας οχύρωσης του 4ου πιθανότατα αιω. π.Χ. και των αρχαίων οικοδομικών λειψάνων. (Ο Μ.Ν. VΑLΜΙΝ ταυτίζει το Στυλάρι με την Πολίχνη, που μνημονεύεται στον Παυσανία ΙV, 33, 6).
Ο εν λόγω Χώρος οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5000 με τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων:


ΚΟΠΑΝΑΚΙ, λόφος " Στυλάρι "

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1: 100.000

φ = 37 15 '
λ = 1 45 '

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ
1. 13079,50 4321
2. 12786,50 4182,50
3. 12603 4163
4. 12293,50 4418
5. 12210 4477,50
6. 12055,50 4666
7. 12141 5056
8. 12225,50 5220
9. 12450 5320
10. 12855 4968,50
11. 12946 4845

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος σε λόφο Στυλάρι στο Κοπανάκι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΕΤΟΥ
Κοπανακίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα