Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/48864/2353/27-12-1990 - ΦΕΚ 55/Β/14-2-1991
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός περιοχής αρχαίας ακρόπολης Μάλθης - Δωρίου και μυκηναϊκών τάφων Μεσσηνίας ως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο, περιοχή στο ύψωμα που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του λόφου Ραμοβούνι, όπου διασώζονται: α) εκτεταμένα λείψανα οχύρωσης που περικλείουν και ερείπια κατοικιών και ταυτίζονται με την αρχαία πόλη Δώριον των πηγών και
β) στα δυτικά της αρχαίας ακρόπολης, δύο, εξαιρετικής σημασίας μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου.
Ο χώρος οριοθετείται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Φ. Χ.ΓΥΣ(=Κάτω Φιγάλεια, όπου Φ 37,15' και λ-01,45') με τα σημεία ΑΒΓΔΕΑ, που ακολουθούν στα ακόλουθα φυσικά όρια και συντεταγμένες:

1.Σημείο Α:(X-7815,00 Ψ+2340,00)
Σημείο στην τομή ρέματος και Εθνικής Οδού Πύργου - Καλαμάτας.
2.Σημείο Β:(Χ-7580,00, Ψ+2275,00)
Σημείο στην τομή Εθνικής Οδού Πύργου - Καλαμάτας και παλιού μανδρότοιχου, όπου υπάρχει η κολώνα του ΟΤΕ.
3.Σημείο Γ:(Χ-7130,00, Ψ+1910,00)
Σημείο στην τομή παλιού μανδρότοιχου με αγροτικό δρόμο από κοινότητα Βασιλικού.
4.Σημείο Δ:(Χ-7025,00, Ψ+1380,00)
Σημείο στην τομή παλαιού μονοπατιού με ρέμα.
5.Σημείο Ε:(Χ-8390,00, Ψ+1345,00)
Σημείο στην τομή της νοητής ευθείας που το τέμνει από το σημείο Δ.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Εκ παραδρομής στο ΦΕΚ 55/Β/14-2-1991 έχει αναγραφεί λάθος η ΥΑ με ημερομηνία 27-12-1991, αντί για το ορθό 27-12-1990.
Τελευταία Ενημέρωση 30-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη Μάλθης (αρχαίο Δώριον)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΩΡΙΟΥ
Κόκλα

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μυκηναϊκοί Θολωτοί Τάφοι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΩΡΙΟΥ
Κόκλα

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις