Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/880/24228/30-5-1989 - ΦΕΚ 436/Β/5-6-1989
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Διδακτηρίου Συγγρού στον Αετό Τριφυλίας, Νομού Μεσσηνίας.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/50 " περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830 ", το παλαιό Διδακτήριο Συγγρού στον Αετό Τριφυλίας, Νομού Μεσσηνίας, διότι παρουσιάζει αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον για τον οικισμό, καθώς επίσης και για την ιστορία της στέγασης των σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Διδακτήριο Συγγρού
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΕΤΟΥ
Αετού
Αετός
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας