Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/46224/1552/17-9-1981 - ΦΕΚ 780/Β/29-12-1981
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός της περιοχής Πεταλιδίου Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε την περιοχή που ορίζεται με διακεκομμένη γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα που δημοσιεύεται και βρίσκεται στην περιοχή του Πεταλιδίου Μεσσηνίας, ως αρχαιολογικό χώρο, επειδή περιλαμβάνει σημαντικότατα λείψανα της ακροπόλεως της αρχαίας Κορώνης που κινδυνεύουν καθημερινά να καταστραφούν είτε με εκχερσώσεις, είτε με απόπειρες οικοδομήσεων".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος (Λείψανα Ακροπόλεως Αρχαίας Κορώνης)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Πεταλιδίου
Πεταλίδιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις