Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/40967/780/25-10-1991 - ΦΕΚ 954/Β/20-11-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Κηρύσσεται ο Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Κοινότητας Πελεκανάδας, της επαρχίας Πυλίας Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 50μ. γύρω του. Πρόκειται για μονόχωρο ναΐδριο που έχει δεχθεί πολλές σύγχρονες επεμβάσεις και προσθήκες.
Ο ναός ανάγεται στους ύστερους Βυζαντινούς χρόνους ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Πελεκανάδας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι