Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/50588/1057/12-11-1993 - ΦΕΚ 873/Β/30-11-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε την Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής στον οικισμό Ρωμύρι Κοινότητας Μεσοποτάμου, επαρχίας Πυλίας Ν. Μεσσηνίας, ως οικοδόμημα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία με ζώνη προστασίας 20 μέτρα.
Πρόκειται για μονόχωρο, δρομικό ναό με δίρριχτη στέγη. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει ξύλινο τέμπλο λαΐκής τέχνης. Οι εικόνες του τέμπλου όσο και του επιστυλίου χρονολογούνται στον 19ο αι.
Ο Ναός εντάσσεται στον αξιόλογο παραδοσιακό οικισμό του Ρωμυρίου ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
Μεσοποτάμου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι