Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/50593/1058/12-11-1993 - ΦΕΚ 873/Β/30-11-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Παλαιού στον οικισμό Ρωμύρι Κοινότητας Μεσοποτάμου, επαρχίας Πυλίας Ν. Μεσσηνίας, ως οικοδόμημα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία με ζώνη προστασίας 20 μέτρα.
Πρόκειται για μονόχωρο, λιθόκτιστο ξυλόστεγο ναΐδριο, του οποίου η δίρριχτη στέγη διατηρεί τα παλαιά βυζαντινά της κεραμιδιά. Η κόγχη του ιερού είναι ημικυκλική και διατρυπάται από μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα. Στο εσωτερικό υπάρχει χαμηλό λιθόκτιστο θρανίο για τις λειτουργίες του ναού.
Ο Ναός χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Παλαιού
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
Μεσοποτάμου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι