Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/50517/1061/23-11-1993 - ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Νέου στον οικισμό Ρωμύρι Κοινότητας Μεσοποτάμου, επαρχίας Πυλίας, Ν. Μεσσηνίας, ως οικοδόμημα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.
Πρόκειται για μονόχωρο, δρομικό ναό με νάρθηκα και δίρρυτη στέγη. Τα ανοίγματα του ναού είναι ορθογώνια, τα περιθυρώματά τους σχηματίζονται από ορθογώνιους δόμους, επιστέφονται δε από ανακουφιστικά τόξα. Το Ιερό απαρτίζεται από τρεις τρίπλευρες κόγχες, η κεντρική από τις οποίες διατρυπάται από δίλοβο άνοιγμα.
Η τοιχοποιΐα συνίσταται από επιμελημένη αργολιθοδομή, με χρήση μεγάλων ορθογωνίων δόμων, κυρίως στην ανατολική πλευρά και στις γωνίες των τοίχων. Πάνω απ ' τη θύρα της νότιας πλευράς υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα, με την εγχάρακτη χρονολογία 1888, η οποία και αποτελεί και το έτος ανέγερσης του ναού ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Νέου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
Μεσοποτάμου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι