Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2931/62234/8-11-1982 - ΦΕΚ 9/Β/17-1-1983
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του παλαιού κτιρίου ιδιοκτησίας Μαργέλη Γεωργίου, στο χωριό Μαργέλι Ν.Μεσσηνίας
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με το Ν 1469/1950, το παλαιό κτίριο ιδιοκτησίας Μαργέλη Γεωργίου, στο χωριό Μαργέλι Μεσσηνίας, πρόκειται για ένα θαυμάσιο δείγμα λαϊκής ορεινής αρχιτεκτονικής της Πελοποννήσου. Είναι διώροφος με δύο μεγάλες καμάρες πέτρινες στο ισόγειο και εξωτερική πέτρινη σκάλα που οδηγεί στον όροφο. Η λιθοδομή της πρόσοψης εμφανίζεται προσεγμένη με πελεκιτή πέτρα, ενώ των άλλων όψεων είναι απλή. Όλα τα κουφώματα είναι ξύλινα. Τα παράθυρα φέρουν τζαμιλίκια με 3 ζεύγη οριζόντιων πηχίσκων (καΐτια) και εξώφυλλα καρφωτά ".

Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52.
Ν. 1469 / 1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδιοκτησίας Γ. Μαργέλη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
Μαργελίου
Μαργέλιον
Αστικά Κτίρια