Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/9779/211/10-4-1992 - ΦΕΚ 461/Β/15-7-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζεται ο I. Nαός Aγίας Σολομωνής (Aγίου Nικολάου Bουναίνης) στο Λιτόχωρο Πιερίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Πρόκειται για μονόχωρο, ξυλόστεγο ναΐδριο με μεταγενέστερο νάρθηκα, το οποίο διασώζει αξιόλογες τοιχογραφίες του τέλους του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα".


KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Σολομωνής (Άγιος Νικόλαος Βουναίνης) στο Λιτόχωρο
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Λιτοχώρου
Λιτόχωρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι