Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/15591/339/2-6-1995 - ΦΕΚ 579/Β/30-6-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσουμε την Ι. Μ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ επαρχίας Αλμωπίας νομού Πέλλης ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας που επεκτείνεται γύρω από το ναό και έχει ως όρια το δημόσιο δρόμο, το ρέμα, τον καταρράκτη, καθώς και τα προσκτίσματα του μοναστηριού.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με υπερυψωμένο φωταγωγό, νάρθηκα, υπερώο και τρίπλευρο προστώο. Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο σύνολό τους το 1888, βάσει επιγραφών. Το περίστωο διατηρεί λίγες τοιχογραφίες του 1858 και 1896. Το 1860 χρονολογείται και το ξυλόγλυπτο τέμπλο με πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο και τέσσερις σειρές εικόνων.
Η Μονή ανάγεται στα τέλη του 18ου αιώνα- αρχές 19ου".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αρχάγγελο
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Αρχαγγέλου
Αρχάγγελος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι