Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1711/31933/23-6-1992 - ΦΕΚ 461/Β/15-7-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 το κτίριο του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού (DECAWVILLE) στην Αριδαία, διότι είναι από τα ελάχιστα εναπομείναντα κτίρια σταθμών (DECAWVILLE) και από τα ελάχιστα μνημεία που μαρτυρούν την ακτινοβολία της Ελληνικής Κοινότητας στην πρόσφατη απελευθερωτική περίοδο και αποτελεί συλλογική κληρονομιά όλων των σημερινών και μελλοντικών κατοίκων της περιοχής Αριδαίας".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού (DΕCΑWVΙLLΕ) στην Αριδαία
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Αριδαίας
Αριδαία
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί