Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/6095/148/25-4-1990 - ΦΕΚ 355/Β/13-6-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του λουτρού του Γαζή Εβρενός Ν. Πέλλης ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε τον χαρακτηρισμό του λουτρού του Γαζή Εβρενός στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλης ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου, γνωστού ως "Λουτρά Καϊάφα".
Πρόκειται για κτίσμα με πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία στεγασμένο με τρούλους που πιθανόν κτίστηκε από τον Γαζή Εβρενός".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Λουτρό του Γαζή Εβρενός ή "Λουτρά Καϊάφα" στα Γιαννιτσά
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γιαννιτσών
Γιαννιτσά
Λουτρά