Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/1957/26/25-4-1990 - ΦΕΚ 344/Β/5-6-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη δύο οθωμανικών μνημείων (α. Λουτρό β. Τζαμί), στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλης, ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε τον χαρακτηρισμό δύο οθωμανικών μνημείων:
α) ενός λουτρού των αρχών του 15ου αι. ως ιστορικών και διατηρητέων μνημείων, τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο του στρατοπέδου Καψάλη στα Γιαννιτσά.
β) ενός τζαμιού των μέσων του 15ου αι. ως ιστορικών και διατηρητέων μνημείων, τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο του στρατοπέδου Καψάλη στα Γιαννιτσά .
Πρόκειται για δύο αξιόλογα πλινθόκτιστα θολωτά μνημεία της πόλης των Γιαννιτσών."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Λουτρά του Σεΐχη Ιλαχή, εντός του Στρατοπέδου «Καψάλη» Δ. Γιαννιτσών Ν. Πέλλας
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γιαννιτσών
Γιαννιτσά
Λουτρά
Τέμενος Αχμέτ Μπέη εντός του Στρατοπέδου «Καψάλη» Δ. Γιαννιτσών Ν. Πέλλας,
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γιαννιτσών
Γιαννιτσά
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι