Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/50217/1126/20-10-1994 - ΦΕΚ 903/Β/6-12-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αρχοντικού Νομού Πέλλης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιεό Ναό Αγίου Αθανασίου Αρχοντικού Νομού Πέλλης ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 30 μέτρων γύρω του, όπου το παλιό και νέο νεκροταφείο. Πρόκειται για μονόχωρο ναό του 19ου αιώνα με πολύπλευρη κόγχη (13 πλευρές Ιερού Βήματος), και ερειπωμένους νάρθηκα - γυναικωνίτη στα δυτικά και στοά στη νότια πλευρά."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Αρχοντικό
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γιαννιτσών
Αρχοντικόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι