Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/26695/879/24-5-1984 - ΦΕΚ 484/Β/23-7-1984
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη της Τούμπας Αρχοντικού του συνοικισμού Αρχοντικού Γιαννιτσών ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την Τούμπα Αρχοντικού του συνοικισμού Αρχοντικού Γιαννιτσών (αγροτεμάχιο αρ. 457) καθώς και τα γύρω απ΄ αυτήν αγροτεμάχια 246 - 263, 290 - 292, 452, 453, 456, 457, 459 - 463, 465 - 483, 485, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και ορίζουμε ζώνη προστασίας 50 μέτρων περιμετρικά".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-12-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τούμπα στο Αρχοντικό
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γιαννιτσών
Αρχοντικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα