Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 73832/3072/15-7-1957 - ΦΕΚ 214/Β/2-8-1957
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής Παλαιάς Πέλλης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχή της Κοινότητας Παλαιάς Πέλλης, την περιλαμβάνουσαν τους κάτωθι κλήρους, ήτοι: υπ΄ αριθμ. 334, 335, 336, 337, 352, 354, 355, 378, 379, 380, 386, 393, 394, 395, 396, 397, 461, 981, 983, 984, 985, 992, 998, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1173, 1197, 1207, 1210, 1325, 1339, 1340, 1347, 1854, 1857,1856, 1855, 1490, 1488, 1483, 1482, 1479, 1478, 1477, 1475, 1472, 1471, 1470, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 723, 722, 710, 708, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 2143, 699, 695, 605, 586, 585, 594, 592, 591, 589, 587, 511, 510, 508, 506, 504, 502, 501, 497, 498, 499, 500, 425, 424, 413, 408, 412,411, 410, 409, 338, 339, 340, 341, 342, και 343".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιάς Πέλλας
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Πέλλης

Αρχαιολογικές Θέσεις