Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2295/54168/17-10-2001 - ΦΕΚ 1351/Β/17-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου τοξοειδούς γέφυρας στην οδό Καποδίστρια στο Δήμο Μεθώνης του Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως έργο τέχνης την τοξοειδή γέφυρα στην οδό Καποδίστρια, Δήμου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα τεχνικής κατασκευής γεφυριών των αρχών του 20ου αιώνα, βρίσκεται σε αρμονία με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ιστορικού ιστού της πόλης της Μεθώνης, επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής."

Ν. 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν. 1469/1950
Ν. 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4.92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τοξοειδής γέφυρα στην οδό Καποδίστρια
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Μεθώνης
Μεθώνη
Γέφυρες