Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54184/2852/28-11-1994 - ΦΕΚ 963/Β/23-12-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της αρχαλιας Ανθείας Θουρίας στο Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής, κηρύσσουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο την περιοχή που περικλείεται από τις κοινότητες Αιπείας, Ανθείας και Αμφείας του Νομού Μεσσηνίας, όπου εκτείνονται τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Ανθείας και της κλασσικής πόλεως Θουρίας, με χρονολογική διάρκεια από την 3η χιλιετία π.Χ. έως τη Ρωμαιοκρατία και τους μεταγενέστερους αυτής χρόνους.
Η εν λόγω περιοχή οριοθετείται στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. - 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, από τα σημεία 1- 24. Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων που δηλώνονται στον πίνακα συντεταγμένων, ο οποίος επίσης συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1: 100.000
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

φ = 27 ° 15 '
λ = - 1 ° 4 '

Α / Α Χ Ψ
1. 76.10 15100
2. 76.25 15259
3. 75.09 15492
4. 76.55 15775
5. 75.67 15930
6. 73.98 16080
7. 74.30 16265
8. 73.72 16470
9. 73.31 16788
10. 69.45 16761
11. 67.32 16645
12. 66.25 16672
13. 65.98 16492
14. 64.55 16394
15. 66.57 16164
16. 67.52 16197
17. 70.10 16150
18. 71.18 16107
19. 70.51 15870
20. 69.84 15727
21. 70.32 15678
22. 71.98 15352
23. 71.61 15273
24. 73.22 15124

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Ο Αρχαιολογικός Χώροςεκτείνεται εκτείνεται στους οικισμούς Αιπείας, Ανθείας και Αμφείας.
Τελευταία Ενημέρωση 11-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ανθείας και Θουρίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ
Αμφείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ανθείας και Θουρίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ
Ανθείας
Άνθεια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ανθείας και Θουρίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ
Ανθείας
Αίπεια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα