Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/68231/2343/12-11-1982 - ΦΕΚ 145/Β/5-4-1983
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου ρωμαϊκού Βαλανείου στη θέση "Λουτρά" Ανθείας Ν. Μεσσηνίας
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο το Βαλανείο, που περιλαμβάνεται στους αγρούς Γ. Γρομπά και Κων/νου Φλέσσα, στη θέση Λουτρά Ανθείας Ν. Μεσσηνίας, με ζώνη προστασίας 200μ. (σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα) και με όρια, που ορίζονται ως εξής:
Νότια από τον αγροτικό δρόμο που αρχίζει από την οδό Καλαμάτας - Μεγαλόπολης στο ύψος του λόφου "Ελληνικά", με διεύθυνση προς δυτικά μέχρι τη διασταύρωσή του με τον αγροτικό δρόμο προς Πήδημα, δυτικά από την προηγούμενη διασταύρωση μέχρι το ύψος του αγρού Σπυροπούλου, βόρεια από τη νοητή ευθεία των αγρών Κ. Φλέσσα συμπεριλαμβανομένων δύο ελαιόδενδρων ιδιοκτησίας Βασ. Σπυρόπουλου, γιατί το Βαλανείο αποτελεί μέρος των μνημειακών καταλοίπων της αρχαίας Θουρίας και η κατάσταση διατήρησής του είναι άριστη".

Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-07-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βαλανείο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ
Ανθείας
Άνθεια
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις