Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/12683/674/18-3-1992 - ΦΕΚ 234/Β/7-4-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων των νησίδων Κάτω Κουφονήσι, Κέρος, καθορίζουμε ζώνη Α (αδόμητη), απολύτου προστασίας σ' όλη τους την έκταση.
Στη νησίδα του Επάνω Κουφονησιού θα ασκείται έλεγχος θεμελίων από την αρμόδια ΚΑ' Εφορεία Αρχαιοτήτων πριν από τη χορήγηση της τελικής αδείας".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Άνω Κουφονησίου (προϊστορικά νεκροταφεία)
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Κουφονησίων
Κουφονήσιον (νησίς)
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάτω Κουφονήσι. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Κουφονησίων
Κάτω Κουφονήσιον (νησίς)
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κέρος. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Κουφονησίων
Κέρος(νησίς)
Αρχαιολογικές Θέσεις