Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/72/4710/22-1-1988 - ΦΕΚ 90/Β/19-2-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950 " περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830 ", το κτίριο ιδιοκτησίας Χρήστου Σκαλκέα, στον Άγιο Νικόλαο Μεσσηνιακής Μάνης, επειδή πρόκειται για σημαντικό μνημείο για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής του χώρου".

Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδιοκτησίας Χρήστου Σκαλκέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος
Αστικά Κτίρια