Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/49413/993/1-12-1992 - ΦΕΚ 740/Β/24-12-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ο οχυρός πύργος Χρηστέα στον οικισμό Αγίου Δημητρίου της Κοινότητας Αγίου Νικολάου Καλαμών, του νομού Μεσσηνίας, με ζώνη προστασίας 20μ. γύρω του.
Πρόκειται για πυργόσπιτο του Καπετάνιου Χρηστέα της Πλάτσας Μάνης που κτίσθηκε στην περίοδο των δύο δεκαετιών πριν από την Ελληνική Επανάσταση ".

Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Χρηστέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Αγίου Νικολάου
Άγιος Δημήτριος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι