Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54963/3325/19-10-2001 - ΦΕΚ 1527/Β/15-11-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη και οριοθέτηση του χώρου "Διαλισκάρι" Μαραθούπολης Δήμου Γαργαλιάνων, Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε την περιοχή «Διαλισκάρι» Μαραθούπολης Δήμου Γαργαλιάνων, Ν. Μεσσηνίας ως αρχαιολογικό χώρο για λόγους προστασίας της εκτεταμένης παράλιας εγκατάστασης που περιλαμβάνει έπαυλη με ψηφιδωτά δάπεδα, συγκρότημα λουτρών και άφθονα επιφανειακά ευρήματα (κεραμεική και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη) που χρονολογούνται κυρίως στους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ σαφείς είναι οι ενδείξεις για την πρωιμότερη χρήση του χώρου.

Η κηρυσσόμενη περιοχή ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ Γ.Υ.Σ (σε Κλ: 1: 5000) με ενιαία γραμμή και οριοθετείται από τα παρακάτω σημεία: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων :

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "ΔΙΑΛΙΣΚΑΡΙ"
ΘΕΣΗ "ΔΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗΣ"
ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Γ.Υ.Σ. 1:5.000 7243/6 ΚΑΙ 7243/4
DATUM ΑΘΗΝΩΝ Ελλειψοειδές BESSEL
Προβολή HATT Κ.Φ.Χ. ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Φ=37 15 Λ= -2 15

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
----------------------------------------------
Α= 11268.10, -22417.60
Β= 11752.78, -22594.10
Γ= 11763.12, -22667.30
Δ= 11501.47, -22907.16
Ε= 11467.25, -22863.00
Ζ= 11433.90, -22790.45
Η= 11338.50, -22689.70
Θ= 11123.30, -22582.80
Ι = 11152.55, -22525.20
Κ= 11181.90, -22492.00

ΚΝ 5351/1932
N 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α?/81)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Διαλισκάρι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Μαραθοπόλεως

Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου