Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47502/2913/18-9-2001 - ΦΕΚ 1324/Β/11-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Συμπληρωματική κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της θαλάσσιας περιοχής στους όρμους Αμπελακίων και Σεληνίων Σαλαμίνος.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία του αρχαιολογικού χώρου του Τύμβου των Σαλαμινομάχων και των αρχαίων λιμένων Σαλαμίνας, συμπληρώνουμε την υπ? αριθμ. Α1/Φ02/16973/665/26-3-1982 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 305/Β/22-5-1982), με την οποία είχε χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικός - ιστορικός τόπος ο χώρος της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τη θαλάσσια περιοχή των όρμων Αμπελακίων και Σεληνίων Σαλαμίνος, συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αγ. Γεωργίου, Ψυττάλειας και Ταλάντης, όπως αυτή οριοθετείται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ στα φύλλα χάρτη, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.
Τα ζεύγη συντεταγμένων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω σημεία έχουν ως εξής:

ΣΗΜΕΙΟ Συντεταγμένη Συντεταγμένη
Χ Ψ
Α 5200 23000
Β 6175 23905
Γ 11300 21440
Δ 10870 20225
Ε 7200 19240
Ζ 6115 19195 ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 1581α & 1582,01. ** ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 1585α.
Τελευταία Ενημέρωση 01-06-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ναυμαχίας Σαλαμίνας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ψυττάλεια (νησίς)
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ναυμαχίας Σαλαμίνας
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Αμπελακίων

Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ναυμαχίας Σαλαμίνας
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Σεληνίων

Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα