Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3601/53160/9-11-1999 - ΦΕΚ 2090/Β/30-11-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του πύργου Δερεζέα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θαλαμών, Δήμου Λεύκτρων, Ν. Μεσσηνίας, ιδιοκτ. Ευτυχίας Τούμπου - Μάλαμα και Παναγιώτη Μάλαμα.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2039/92 (άρθρο 1, παρ. 1) τον πύργο Δερεζέα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θαλαμών, Δήμου Λεύκτρων, Ν. Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας Ευτυχίας Τούμπου - Μάλαμα και Παναγιώτη Μάλαμα, διότι αποτελεί αξιόλογη κατασκευή με επιστημονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, σημαντική για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής των μανιάτικων πύργων κατά τον 19ο αιώνα."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Δερεζέα στις Θαλαμές
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Θαλαμών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι