Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3865/60505/1-12-1998 - ΦΕΚ 1303/Β/31-12-1998
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου παλαιού λιθόκτιστου κτιρίου ιδιοκτησίας Βασ. Χρονοπούλου στην Κοινότητα Σελλά Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, την οικία ιδιοκτησίας Βασ. Χρονοπούλου στην Κοινότητα Σελλά Ν. Μεσσηνίας γιατί αποτελεί αξιόλογο κτίριο λαϊκής αρχιτεκτονικής, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-4-1992)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στα Σελλά, ιδιοκτ. Βασ. Χρονοπούλου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΡΙΠΥΛΗΣ
Σελλά
Σελλάς
Αστικά Κτίρια